filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Albrecht Stanisław

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 9 artykułów z lat 1948-1954
  2. KWARTALNIK FILMOWY 4 artykuły z roku 1994