filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Studio Filmowe im. Karola Irzykowskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 1 artykuł z roku 1970
  2. FILM (1973 - ) 26 artykułów z lat 1981-1997
  3. FILM BUSINESS 1 artykuł z roku 1995
  4. GAZETA WYBORCZA 1 artykuł z roku 2021
  5. KINO 6 artykułów z lat 1971-2005
  6. KONKURS 1 artykuł z roku 1991
  7. KWARTALNIK FILMOWY 1 artykuł z roku 2022
  8. REŻYSER 2 artykuły z lat 1991-1992