filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Czaja Dariusz

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. KINO 1 artykuł z roku 1990
  2. KWARTALNIK FILMOWY 10 artykułów z lat 1993-2016
  3. PRZEKRÓJ 1 artykuł z roku 2000
  4. TYGODNIK POWSZECHNY 3 artykuły z lat 1993-2007