Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

POMORSKIE PEJZAŻE HISTORYCZNE

 • Serial dokumentalny
 • Produkcja:
  Polska
 • Rok produkcji:
  2000
 • Gatunek:
  Film oświatowy
 • 10 x 20'

Dziesięcioodcinkowy cykl edukacyjny, poświęcony historii Pomorza Zachodniego, ukazujący burzliwe dzieje tego regionu w sposób interesujący i przystępny zarazem. Autorzy wykorzystali najnowsze badania i opracowania naukowe z dziedziny historii i archeologii, sięgnęli również do tekstów źródłowych i ikonografii. Pomorze Zachodnie to jeden z najsłabiej znanych regionów Polski - przeciętny obywatel naszego kraju niewiele może powiedzieć na jego temat. Przyczyn tego faktu jest kilka. Po pierwsze - krótko znajdowało się w obrębie polskich granic - najpierw w czasach pierwszych Piastów, potem - dopiero po II wojnie światowej. Po drugie, jego historia toczyła się innymi torami niż dzieje np. centralnej czy wschodniej Polski. Dla Polaków ten region był obcy. Po zakończeniu II wojny światowej wysiedlono mieszkającą tu ludność niemiecką. Jej miejsce zajęli przesiedleńcy ze Wschodu - Polacy, Ukraińcy i polscy Żydzi. Nie czuli się tu jak u siebie - tzw. odzyskany dom pachniał obco, jak pisał urodzony w Wilnie Tadeusz Konwicki. Musiało minąć kilka dziesięcioleci, aby nowi mieszkańcy się z nim oswoili i uznali go za swój.
[www.tvp.com.pl]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

TRZYGŁÓW Z CHRYSTUSEM

 • Odcinek serialu
 • 20'

Pierwszy odcinek ukazuje złożone dzieje Pomorza Zachodniego pomiędzy IX a XIII wiekiem. W wieku IX po raz pierwszy wzmiankowane są zamieszkujące tę krainę plemiona: Wolinianie i Pyrzyczanie. Na przełomie lat 60. i 70. X wieku książę Mieszko I podporządkował Pomorze Polsce. W roku 1000 założono biskupstwo w Kołobrzegu. Niedługo później, w wyniku wojen Bolesława I z Niemcami, Pomorze Zachodnie usamodzielniło się. Pomiędzy X a XII wiekiem rozwinęło się tu kilka republik miejskich (m.in. Wolin, Szczecin, Wołogoszcz) oraz księstw (Kamień i Kołobrzeg). Kolejnym polskim władcą, któremu udało się opanować Pomorze Zachodnie, był Bolesław III Krzywousty. W 1140 roku powstało biskupstwo pomorskie w Wolinie, podlegające arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. W roku 1181 pomorski książę Bogusław I uznał się za lennika cesarza Fryderyka I. Przez kolejne stulecia książęta Pomorza Zachodniego balansowali pomiędzy wschodnimi a zachodnimi sąsiadami, zawsze jednak starając się zachować swą odrębność. Ostatecznie silniejszy okazał się żywioł germański, zaznaczyły się tu również wpływy duńskie i szwedzkie. W latach 1185-1227 Pomorze Zachodnie zależne było od Danii, w drugiej połowie XII i w XIII wieku okresowo dzieliło się na dwa księstwa: szczecińskie i dymińskie. W XIII wieku nastąpił okres szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrost zamożności regionu. Strzałów, Szczecin, Kołobrzeg i Stargard przystąpiły do Hanzy i uzyskały przywileje - przede wszystkim w Danii i Skanii.

SŁOWIANIE I NIEMCY

 • Odcinek serialu
 • 20'

Kolejny film z cyklu poświęconego historii Pomorza Zachodniego, ukazującego burzliwe dzieje tego regionu w sposób interesujący i przystępny zarazem. Autorzy wykorzystali najnowsze badania i opracowania naukowe z dziedziny historii i archeologii, sięgnęli również do tekstów źródłowych i ikonografii. Pomorze Zachodnie, zwane również Pomorzem Nadodrzańskim lub Szczecińskim, to kraina historyczna położona nad Bałtykiem, między Pomorzem Gdańskim a Meklemburgią. Niegdyś jego granice przebiegały nieco inaczej - na zachodzie zaczynało się w dzisiejszym Rostocku, na wschodzie - w Lęborku. Pomorze krótko znajdowało się w obrębie polskich granic - najpierw w czasach pierwszych Piastów, potem - dopiero po II wojnie światowej. Począwszy od X wieku tutejsi książęta budowali własne państwo, broniąc się przed wpływami silniejszych sąsiadów - Niemców z jednej strony i Polaków z drugiej. Zręcznie wykorzystywali jednych przeciwko drugim, aby umocnić własną niezależność. Kilkakrotnie poddawali się zwierzchnictwu królów polskich, jednak ostatecznie silniejszy okazał się żywioł germański, zaznaczyły się tu również wpływy duńskie i szwedzkie. Na przełomie lat 60. i 70. X wieku książę Mieszko I podporządkował Pomorze Zachodnie Polsce. Jednak niedługo później, w wyniku wojen Bolesława I z Niemcami, Pomorze usamodzielniło się. Pomiędzy X a XII wiekiem rozwinęło się tu kilka republik miejskich (m.in. Wolin, Szczecin, Wołogoszcz) oraz księstw (Kamień i Kołobrzeg). Kolejnym polskim władcą, któremu udało się opanować Pomorze Zachodnie, był Bolesław III Krzywousty. W 1118 roku pomorski książę Bogusław I uznał się za lennika cesarza Fryderyka I.W latach 1185-1227 Pomorze Zachodnie zależne było od Danii. W XIII wieku nastąpił okres szybkiego rozwoju gospodarczego i wzrost zamożności regionu. Strzałów, Szczecin, Kołobrzeg i Stargard przystąpiły do Hanzy i uzyskały przywileje - przede wszystkim w Danii i Skanii. Z czasem książęca dynastia ulegała stopniowej germanizacji - powstrzymywanie naporu zachodnich sąsiadów stawało się coraz trudniejsze. Barnim I i Warcisław III musieli odstąpić Brandenburgii znaczne obszary na Zaodrzu i uznać się za lenników brandenburskich margrabiów. Narastające niebezpieczeństwo ze strony zachodnich sąsiadów i Krzyżaków zbliżyło Pomorze Zachodnie z Królestwem Polskim. Książę Bogusław V poślubił córkę Kazimierza Wielkiego, a ich syn został nawet desygnowany na następcę tronu polskiego po Ludwiku Węgierskiem. W 1390 roku książę słupski został lennikiem Władysława Jagiełły. Po wygaśnięciu linii słupskiej i szczecińskiej całe Pomorze Zachodnie zjednoczyli książęta wołogoscy. W czasie wojny trzydziestoletniej ziemie te były okupowane przez wojska cesarskie, a następnie - szwedzkie. Po śmierci (1637 rok) ostatniego z pomorskich książąt - Bogusława XIV - Pomorze Zachodnie znalazło się w rękach Szwedów. Następnie, w ramach postanowień pokoju westfalskiego, zostało podzielone. Szwecja otrzymała Pomorze Zaodrzańskie ze Szczecinem, wyspę Rugię, Wolin i Uznam oraz wschodnie wybrzeża Zalewu z Kamieniem i Goleniowem. Reszta przypadła Brandenburgii. W roku 1701 brandenburska część Pomorza weszła w skład Królestwa Pruskiego.

DWÓR, MIASTO, KLASZTOR, WIEŚ

 • Odcinek serialu
 • 20'

W XII wieku położony nad ujściem Noteci do Warty Santok określany był mianem klucza do Królestwa Polskiego. W wieku XIV, w okresie panowania Kazimierza Wielkiego, ostatniego Piasta na tronie polskim, nastąpiło przeniesienie "punktu ciężkości" państwa z zachodu na wschód. Tendencja ta przybierała na sile w czasach Jagiellonów. W XVI wieku miano wrót do Polski nosił już daleki Kamieniec nad Dniestrem. Pomorze Zachodnie stopniowo oddalało się od Rzeczpospolitej i stawało coraz bardziej obce. Dlatego tak mało o nim wzmianek w literaturze i dziejopisarstwie Polski szlacheckiej. Obecnie wiedza przeciętnego Polaka na temat historii, kultury i sztuki tego regionu jest raczej skromna. Niewiele wiadomo również o tym, jak żyło się na Pomorzu Zachodnim, położonym pomiędzy dwoma potężniejszymi sąsiadami, w orbicie wpływów dwóch tak różnych od siebie żywiołów - słowiańskiego i germańskiego. W programie autorzy opowiedzą o życiu codziennym mieszkańców Pomorza Zachodniego - szlachty, duchowieństwa, mieszczan i chłopów. Pomiędzy X a XII wiekiem na obszarze Pomorza Zachodniego prężnie rozwijało się kilka republik miejskich (m.in. Wolin, Szczecin, Wołogoszcz) oraz księstw (Kamień i Kołobrzeg), które bogaciły się m.in. na handlu. W XIII wieku nastąpił okres prosperity, dalszego rozwoju gospodarczego i znaczny wzrost zamożności regionu. Strzałów (obecnie Stralsund), Szczecin, Kołobrzeg i Stargard przystąpiły do Hanzy i uzyskały wynikające z tego faktu przywileje - przede wszystkim w Danii i Skanii. W tym samym mniej więcej czasie zaczął dominować element germański - książęca dynastia ulegała germanizacji, a na wsi koloniści niemieccy wypierali ludność słowiańską. Podobnie jak w Królestwie Polskim, na Pomorzu w ciągu kilku wieków władza książęca ulegała stopniowemu ograniczaniu na rzecz szlachty. Hegemonia tej ostatniej wiązała się z ograniczeniem rozwoju miast i, co za tym idzie, rozwoju handlu. Sytuacja ta nasiliła się w XVI i XVII wieku. Coraz bardziej zmniejszały się dochody książęcego skarbu. Wprowadzenie podatków każdorazowo zależało od zgody stanów. Odbiło się to negatywnie na stanie obronności Pomorza - słabość tutejszych hufców ujawniła się w pełni w czasie wojny trzydziestoletniej.

POD ZNAKIEM MARSA

 • Odcinek serialu

W DOMU I W PRACY

 • Odcinek serialu

POMORZE PODZIELONE

 • Odcinek serialu

KULTURA WOJSKOWEGO MUNDURKA

 • Odcinek serialu

WOJNA ZA WOJNĄ

 • Odcinek serialu
2017.02.11 03:45:50
© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency