Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

O polskich filmach po słoweńsku

8 kwietnia 2021

Nakładem Wydawnictwa Naukowego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie ukazał się pierwszy tom z serii wydawniczej Mojstrovine poljske književnosti in filma (Arcydzieła polskiej literatury i filmu) pod redakcją naukową Seweryna Kuśmierczyka (Uniwersytet Warszawski) i Lidiji Rezoničnik (Uniwersytet w Lublanie), prezentującej wybitne dzieła literatury polskiej oraz ich adaptacje filmowe, wyróżniające się wysokim poziomem artystycznym, należące do klasyki polskiego kina.

Książka składa się rozdziałów Lidiji Rezoničnik omawiających utwory literackie oraz rozdziałów napisanych przez Seweryna Kuśmierczyka zawierających analizę i interpretację filmów zrealizowanych na podstawie tych dzieł. Zostały uwzględnione najnowsze ustalenia badawcze dotyczące dzieł literackich. Analizy i interpretacje filmów wykorzystują metodologię analizy antropologiczno-morfologicznej oraz sytuują dzieła filmowe w kontekście kulturowym.

Pierwszy tom jest poświęcony powieści Faraon Bolesława Prusa i filmowi "Faraon" Jerzego Kawalerowicza, dramatowi Wesele Stanisława Wyspiańskiego i filmowi "Wesele" Andrzeja Wajdy oraz opowiadaniu Matka Joanna od Aniołów Jarosława Iwaszkiewicza i filmowi "Matka Joanna od Aniołów" Jerzego Kawalerowicza.

Wydanie książki zostało dofinansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.


Fragmenty recenzji

„Do prezentacji wybrano dzieła, których adaptacja filmowa miała kluczowe znaczenie dla historycznego rozwoju poetyki filmu polskiego i zachowała żywotność z perspektywy współczesnej i historycznej. (…) Współautorstwo uznanego polskiego filmologa i wykładowcy uniwersyteckiego oraz młodej słoweńskiej polonistki, specjalistki w dziedzinie filmowych adaptacji dzieł literackich stanowi zapewnienie, że nieszablonowa monografia nie będzie jedynie syntezą wiedzy o filmie, ale także w istotny sposób wzbogaci tę dziedzinę w kontekście relacji słoweńsko-polskich).
prof. Nikolaj Jež
(Univerza v Ljubljani)

„Za podstawowe wspólne zagadnienie słoweńsko-polskiego projektu interdyscyplinarnego można uznać równoległość walorów estetycznych i potencjałów symbolicznych dwóch sztuk, które łączy reżim czasowy projekcji, a dzieli natura percepcji: mentalno-imaginacyjna w przypadku literatury, zmysłowa w przypadku zjawiska, które Karol Irzykowski, pionier krytyki filmowej w Polsce, zdefiniował jako „widzialność obcowania człowieka z materią” (1924). (…) Analizy filmowe cechuje osobista, autorska metodologia badania artefaktu filmowego, która w polskiej literaturze przedmiotu utrwaliła się jako antropologiczno-morfologiczna analiza filmu. Jej istota kryje się w starannej, wyczulonej obserwacji i opisie technik kształtowania wymiarów czasoprzestrzennych (elementów motywiczno-kompozycyjnych) świata przedstawionego („uczłowieczonego” środowiska, w którym bohaterowie filmowi działają i współtworzą relacje interpersonalne) pod dyktando estetycznych, etycznych, poznawczych i innych założeń twórcy”.
prof. Zdzisław Darasz
(Uniwersytet Warszawski)

© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl