Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

"Edukacja Spojrzenia". Filmy o polskich filmach

11 stycznia 2021

"Edukacja Spojrzenia" jest autorskim, internetowym projektem edukacji filmowej skierowanym do odbiorców polskiego kina, zwłaszcza do młodego pokolenia widzów. Uczy całościowego i uważnego odbioru dzieła filmowego.

Przygotowane w ramach projektu filmowe materiały edukacyjne omawiają budowę filmu, uczą zasad analizy i interpretacji na przykładzie klasyki polskiego kina i filmów współczesnych. Odwołują się do wybranej sceny lub ujęcia. Filmoznawczy komentarz lektora odnosi się zawsze do konkretnego obrazu filmowego. Pozwala to na przedstawienie w krótkim czasie, na konkretnych przykładach, wielu informacji w sposób wyrazisty, zrozumiały i atrakcyjny dla odbiorców.

Materiały filmowe uwzględniają jedność treści i formy, przestrzeni i czasu, warstwy obrazowej i audialnej dzieła filmowego, mówią o rzeczywistości otaczającej filmowych bohaterów i ich świecie wewnętrznym. Filmy edukacyjne są przygotowane zgodnie z zasadami metody analizy antropologiczno-morfologicznej dzieła filmowego. Ukazują i omawiają jedność wszystkich elementów współtworzących obraz filmowy.

Dotychczas powstało ponad 40 filmów edukacyjnych umieszczonych na kanale "Edukacja Spojrzenia".

Oprócz materiałów odnoszących się do filmów fabularnych są także filmy edukacyjne dotyczące wybitnych dzieł polskiej animacji. Przygotowane materiały zostały podzielone na warsztaty: analizy filmu, sztuki operatorskiej, dźwięku w filmie, analizy filmów animowanych, twórczości poszczególnych reżyserów. Są także materiały z komentarzem w języku angielskim.


Projekt, realizowany pod kierunkiem Seweryna Kuśmierczyka przez Zespół Badań nad Filmem z Instytutu Kultury Polskiej UW oraz fundację Lokal Użytkowy, jest współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.

© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor