Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Filip Krzemień

Filip Krzemień

Reżyser dźwięku. Absolwent Wydziału Reżyserii Dźwięku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Od roku 2008 związany ze studiem Dreamsound.

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (reżyseria)
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2017
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2017
  Film animowany
  Zgranie dźwięku (wersja polska)
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Atmos)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (reżyser zgrania)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Montaż muzyki
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca realizacyjna), Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
  odcinki:
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
  odcinki:
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2014 - 2015
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku (odcinki: 6-10)
 • 2014
  Film fabularny
  Nagranie muzyki (mix), Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja), Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Montaż dialogów (także premiks), Zgranie dźwięku, Montaż postsynchronów
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku (reżyseria)
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja), Dźwięk
 • 2014
  Film dokumentalny
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Premiks (dialogów i efektów synchronicznych), Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2013
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2013
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • 2013
  Film fabularny
  Premiks (dialogów i efektów synchronicznych), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Premiks (dialogów i efektów dźwiękowych), Nagranie postsynchronów, Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2011
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
  odcinki:
  SERIA 1
 • 2011
  Serial fabularny
  Zgranie dźwięku
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku
 • Premiks
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Premiks (dialogów)
 • 2017
  Film fabularny
  Premiks (dialogów)
 • 2014
  Film fabularny
  Premiks (dialogów i efektów synchronicznych), Zgranie dźwięku
 • 2013
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2013
  Film fabularny
  Premiks (dialogów i efektów synchronicznych), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2012
  Film fabularny
  Premiks (dialogów i efektów dźwiękowych), Nagranie postsynchronów, Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Premiks (dialogi i postsynchrony), Montaż dialogów, Montaż postsynchronów
 • 2012
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Premiks (dialogów, postsynchronów i efektów dźwiękowych), Postsynchrony
 • 2011
  Film fabularny
  Premiks (dialogi, postsynchrony), Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów i efektów synchronicznych), Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny
  Nagranie postsynchronów (i gwarów), Premiks (dialogi), Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny
  Premiks (dialogów)
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów i postsynchronów), Montaż dialogów
 • 2010
  Film fabularny
  Premiks (dialogi), Montaż dialogów
 • 2010
  Film fabularny
  Premiks (dialogi i postsynchrony), Nagranie postsynchronów, Montaż dialogów, Montaż postsynchronów
 • 2009
  Serial fabularny
  Premiks (dialogi i postsynchrony), Montaż dialogów
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Premiks (dialogi), Nagranie postsynchronów, Montaż postsynchronów
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • 2012
  Film dokumentalny
  Postprodukcja dźwięku
 • 2008
  Film fabularny
  Postprodukcja dźwięku (premiks dialogów)
 • Zgranie muzyki
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie muzyki (współpraca realizacyjna), Zgranie dźwięku (realizator)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (dodatkowe), Zgranie muzyki
 • Montaż muzyki
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (Dolby Atmos), Montaż muzyki
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja), Montaż dialogów
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Montaż dialogów (także premiks), Zgranie dźwięku, Montaż postsynchronów
 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2013
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2013
  Film fabularny
  Premiks (dialogów i efektów synchronicznych), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2012
  Film fabularny
  Premiks (dialogi i postsynchrony), Montaż dialogów, Montaż postsynchronów
 • 2012
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny
  Premiks (dialogi, postsynchrony), Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów i efektów synchronicznych), Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny
  Nagranie postsynchronów (i gwarów), Premiks (dialogi), Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów i postsynchronów), Montaż dialogów
 • 2010
  Film fabularny
  Premiks (dialogi), Montaż dialogów
 • 2010
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2010
  Serial fabularny
  Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2010
  Film fabularny
  Premiks (dialogi i postsynchrony), Nagranie postsynchronów, Montaż dialogów, Montaż postsynchronów
 • 2009
  Film fabularny
  Montaż dialogów (także premiks dialogów i postsynchronów)
 • 2009
  Serial fabularny
  Premiks (dialogi i postsynchrony), Montaż dialogów
 • Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (dodatkowe), Zgranie muzyki
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Montaż dialogów (także premiks), Zgranie dźwięku, Montaż postsynchronów
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Premiks (dialogi), Nagranie postsynchronów, Montaż postsynchronów
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2015
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • 2014
  Film dokumentalny
  Udźwiękowienie
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie)
 • 2014
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie; nie występuje w napisach)
 • 2013
  Film fabularny
  Premiks (dialogów i efektów synchronicznych), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2012
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów), Zgranie dźwięku, Montaż dialogów
 • 2012
  Film fabularny
  Premiks (dialogów, postsynchronów i efektów dźwiękowych), Postsynchrony
 • 2011
  Film fabularny
  Premiks (dialogi, postsynchrony), Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów i efektów synchronicznych), Montaż dialogów
 • 2011
  Film fabularny
  Postsynchrony (nagranie i montaż), Premiks (dialogów i postsynchronów), Montaż dialogów
 • 2010
  Film fabularny
  Montaż dialogów, Postsynchrony
 • 2010
  Serial fabularny
  Montaż dialogów, Postsynchrony
 • Montaż postsynchronów
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (premiks), Montaż dialogów (także premiks), Zgranie dźwięku, Montaż postsynchronów
 • 2012
  Film fabularny
  Premiks (dialogi i postsynchrony), Montaż dialogów, Montaż postsynchronów
 • 2010
  Film fabularny
  Premiks (dialogi i postsynchrony), Nagranie postsynchronów, Montaż dialogów, Montaż postsynchronów
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Premiks (dialogi), Nagranie postsynchronów, Montaż postsynchronów
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Zgranie dźwięku (realizacja), Dźwięk
 • 2012 - 2014
  Serial animowany
  Dźwięk (odcinki: 1-13)
 • 2012
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • Montaż dźwięku
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Montaż dźwięku (koordynator)
 • 2010
  Spektakl telewizyjny
  Zgranie dźwięku, Montaż dźwięku
 • Nagranie muzyki
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Nagranie muzyki (mix), Zgranie dźwięku
 • Reżyseria dźwięku
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Reżyseria dźwięku, Zgranie dźwięku
 • Nagranie postsynchronów
  schowaj

 • 2012
  Film fabularny
  Premiks (dialogów i efektów dźwiękowych), Nagranie postsynchronów, Zgranie dźwięku
 • 2012
  Film fabularny
  Nagranie postsynchronów
 • 2011
  Film fabularny
  Nagranie postsynchronów (i gwarów), Premiks (dialogi), Montaż dialogów
 • 2010
  Film fabularny
  Premiks (dialogi i postsynchrony), Nagranie postsynchronów, Montaż dialogów, Montaż postsynchronów
 • 2009
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (montaż), Premiks (dialogi), Nagranie postsynchronów, Montaż postsynchronów

Varia
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2018.01.17 03:56:13
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
MakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agency