filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Prucnal Anna


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 1 artykuł z roku 1961
  2. FILM (1973 - ) 2 artykuły z lat 1989-1990
  3. FOYER 1 artykuł z roku 2005
  4. GAZETA WYBORCZA 1 artykuł z roku 2005
  5. GAZETA WYBORCZA - DUŻY FORMAT 1 artykuł z roku 2004
  6. KWARTALNIK FILMOWY 2 artykuły z lat 2015-2016
  7. PRZEGLĄD TYGODNIOWY 1 artykuł z roku 1998
  8. PRZEKRÓJ 1 artykuł z roku 2000
  9. RZECZPOSPOLITA 1 artykuł z roku 2005