filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Piotrowski Andrzej Jerzy


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 14 artykułów z lat 1969-1972
  2. FILM (1973 - ) 24 artykuły z lat 1973-1989
  3. FILMOWY SERWIS PRASOWY 5 artykułów z lat 1970-1984
  4. KINO 1 artykuł z roku 1969
  5. MAGAZYN FILMOWY 5 artykułów z lat 1968-1971