filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Szymańska Joanna


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILMPRO 2 artykuły z lat 2015-2016
  2. KINO 2 artykuły z lat 2019-2020
  3. KWARTALNIK FILMOWY 1 artykuł z roku 2016
  4. MAGAZYN FILMOWY SFP 1 artykuł z roku 2014