filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Vogler Christopher

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. DWUTYGODNIK. STRONA KULTURY (pismo internetowe) 1 artykuł z roku 2010
  2. FILMPRO 1 artykuł z roku 2012