filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Reżyserzy - późna twórczość

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. PLEOGRAF 2 artykuły z lat 2018-2020
  2. ŚWIAT FILMU 1 artykuł z roku 2002
  3. TYGODNIK POWSZECHNY 1 artykuł z roku 2008