filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Axer Erwin


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. BIULETYN INFORMACYJNY ZASP 1 artykuł z roku 2012
  2. EKRAN 5 artykułów z lat 1959-1961
  3. FILM (1946-1973) 6 artykułów z lat 1953-1954
  4. RZECZPOSPOLITA 1 artykuł z roku 2002
  5. TWÓRCZOŚĆ 1 artykuł z roku 2011