filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

GRZESZNY ŻYWOT FRANCISZKA BUŁY


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1973 - ) 6 artykułów z lat 1979-1981
  2. FILMOWY SERWIS PRASOWY 2 artykuły z lat 1980-1982
  3. KINO 4 artykuły z roku 1980