filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Poznań, Ogólnopolski Niezależny Przegląd Form Dokumentalnych 'Nurt'

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. KINO 1 artykuł z roku 2006
  2. RZECZPOSPOLITA 1 artykuł z roku 1998