filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Kosecka Barbara

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1973 - ) 57 artykułów z lat 2000-2013
  2. GAZETA WYBORCZA 2 artykuły z roku 2001
  3. KINO 40 artykułów z lat 1998-2021
  4. KWARTALNIK FILMOWY 4 artykuły z lat 1997-1998
  5. OPCJE 1 artykuł z roku 2000
  6. PRZEKRÓJ 2 artykuły z lat 2001-2006
  7. REŻYSER 11 artykułów z lat 1998-2000
  8. ŚWIAT FILMU 3 artykuły z roku 2002
  9. TYGODNIK POWSZECHNY 10 artykułów z lat 1999-2010