filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Widerberg Bo

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 12 artykułów z lat 1965-1972
  2. FILM (1973 - ) 9 artykułów z lat 1974-1997
  3. FILMOWY SERWIS PRASOWY 4 artykuły z lat 1966-1974
  4. GAZETA WYBORCZA 1 artykuł z roku 1997
  5. KINO 4 artykuły z lat 1974-1997
  6. MAGAZYN FILMOWY 1 artykuł z roku 1971
  7. VIDEO CLUB 2 artykuły z roku 1997