filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Szczepański Maciej (Przew. Komitetu ds. Radia i Tv)

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. KINO 3 artykuły z lat 1979-1984
  2. RZECZPOSPOLITA 1 artykuł z roku 2015
  3. TELEPRO. TECHNIKA&KONTENT TV 1 artykuł z roku 2016
  4. WPROST 2 artykuły z lat 2015-2016
  5. ZESZYTY TELEWIZYJNE 1 artykuł z roku 2005