filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Gielgud John

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1973 - ) 4 artykuły z lat 1980-2000
  2. FILMOWY SERWIS PRASOWY 6 artykułów z lat 1968-1993
  3. FORUM 1 artykuł z roku 2000
  4. GAZETA WYBORCZA 3 artykuły z lat 1994-2000
  5. KINO 1 artykuł z roku 1992
  6. KWARTALNIK FILMOWY 1 artykuł z roku 1996
  7. PRZEKRÓJ 1 artykuł z roku 2000
  8. RZECZPOSPOLITA 1 artykuł z roku 2000
  9. TYGODNIK POWSZECHNY 1 artykuł z roku 2000