filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Jabłońska Katarzyna

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. KWARTALNIK FILMOWY 4 artykuły z lat 1997-2000
  2. RZECZPOSPOLITA 1 artykuł z roku 2012
  3. TYGODNIK POWSZECHNY 10 artykułów z lat 1997-2011
  4. TYGODNIK POWSZECHNY-KONTRAPUNKT 3 artykuły z lat 1998-2000
  5. WIĘŹ 79 artykułów z lat 1995-2012