filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Carlucci Sforza Pawlina


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. KWARTALNIK FILMOWY 2 artykuły z roku 2020
  2. MAGAZYN FILMOWY SFP 4 artykuły z lat 2020-2021
  3. NEWSWEEK POLSKA 2 artykuły z roku 2021