filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Barańska Albina


Zobacz też informacje w bazie filmu polskiego

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1973 - ) 2 artykuły z roku 1996
  2. GAZETA WYBORCZA 1 artykuł z roku 2019
  3. KALEJDOSKOP 1 artykuł z roku 2018
  4. KINO 1 artykuł z roku 2018
  5. KWARTALNIK FILMOWY 1 artykuł z roku 2011
  6. MAGAZYN FILMOWY SFP 5 artykułów z lat 2015-2020
  7. TYGODNIK POWSZECHNY 1 artykuł z roku 2019