Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Nowości wydawnicze: O kulturze produkcji filmowej

2 kwietnia 2020

Nakładem Wydawnictwa Szkoły Filmowej w Łodzi ukazała się książka "Kultura produkcji filmowej: teorie, badania, praktyki" pod redakcją Artura Majera i Tadeusza Szczepańskiego, wykładowców Wydziału Organizacji Sztuki Filmowej Uczelni.


Prawo, psychologia i historia to tylko niektóre nauki wkraczające na teren filmoznawstwa w ramach paradygmatu kultury produkcji filmowej. Niniejsza książka wpisuje się w ten bogaty obecnie nurt badań. Przygotowując ją, redaktorzy mieli na uwadze potrzebę zachowania różnorodności metod badawczych, dlatego artykuły dotyczą czasami bardzo odmiennych zagadnień. Autorzy niniejszego tomu, pisząc o rynku filmowym, pogłębiają go – i robią to w bardzo różnym stylu. Tę stylistyczną różnorodność czytelnik odnajdzie w książce. Zawiera ona dwadzieścia dwa teksty o naukowej proweniencji. Jedne są bardziej badawcze, inne eseistyczne, jeszcze inne problemowe czy – jak kto woli – teoretyczne. Panuje tu równościowy eklektyzm. Zestawieni zostali różni autorzy, z różnymi zainteresowaniami naukowymi, z różnych ośrodków badawczych, na różnym etapie naukowej kariery. Każdy zatem artykuł będzie nieco odmienny od kolejnego. By całości nadać jednak jakiś porządek, książkę podzielono na pięć części nazwanych kolejno: Propozycje teoretyczne, Rozpoznania rynku filmowego, Dokumenty i technologie w produkcji filmowej, Marketing i upowszechnianie oraz Praxis. Podział ten jest umowny i wynika z przeświadczenia o różnicy podejścia autorów poszczególnych artykułów do badanego zjawiska, a także z redakcyjnych decyzji.


Książka jest do nabycia w internetowej księgarni wydawnictwa.

© 1998-2021 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl