Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Orły 2022: wydłużenie okresu kwalifikacji i zmiany w regulaminie

19 stycznia 2022

Polska Akademii Filmowa, która co roku wyłania nominowanych i laureatów Polskich Nagród Filmowych "Orły", w głosowaniu wszystkich Członkiń i Członków podjęła następujące decyzje:


  • W związku przedłużającym się stanem pandemii i związanym z tym zamknięciem kin w okresie od 1 stycznia do 11 lutego oraz od 20 marca do 20 maja 2021 roku, a także znaczącym ograniczeniem dopuszczalnej liczby widzów w kinach w ciągu okresu kwalifikacyjnego okres kwalifikowania filmów oraz seriali, który rozpoczął się 1 marca 2021, przedłuża się o jeden miesiąc, to jest do dnia 31 stycznia 2022 r. włącznie.
  • Wyjątkowo do Konkursu Polskie Nagrody Filmowe "Orły" 2022 kwalifikuje się także filmy powyżej 70 minut, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ich zamknięcie w wyniku pandemii swoją premierę oraz co najmniej 7-dniowe rozpowszechnianie miały na platformach VOD dostępnych w Polsce w okresie zamknięcia kin.
  • Wyjątkowo do Konkursu na Polskie Nagrody Filmowe ORŁY 2022 kwalifikuje się także filmy powyżej 70 minut, które planowały dystrybucję w kinach, ale ze względu na ograniczone możliwości działania kin w wyniku pandemii swoją premierę miały na platformach VOD dostępnych w Polsce, a następnie miały co najmniej 7 dni nieprzerwanej (niepremierowej) dystrybucji kinowej.
  • Ze względu na wyjątkowe poszerzenie sposobu kwalifikowania filmów i związaną z tym trudność zebrania pełnej informacji, odpowiedzialność za poinformowanie organizatorów Konkursu Polskie Nagrody Filmowe "Orły" o spełnieniu warunku kwalifikacji przez film spoczywa także na producencie filmu.


ZMIANY W REGULAMINIE POLSKICH NAGRÓD FILMOWYCH "ORŁY"

  • Nagroda w kategorii Najlepszy Filmowy Serial Fabularny przyznawana jest wiodącemu reżyserowi i wiodącemu scenarzyście serialu, głównemu producentowi, nadawcy, który dokonał premierowego nadania, po jednej Statuetce i Dyplomie.
  • W kategorii Najlepsza Muzyka kandyduje autor/zy oryginalnej muzyki skomponowanej specjalnie do zakwalifikowanego filmu, stanowiącej co najmniej 30% czasu trwania wszystkich utworów muzycznych użytych w filmie.
  • W przypadku kategorii: Najlepszy Film Dokumentalny oraz Najlepszy Filmowy Serial Fabularny, warunkiem zakwalifikowania się filmu lub serialu do konkursu, jest premiera w stacji telewizyjnej dostępnej w Polsce, lub premiera na platformie VOD dostępnej w Polsce, w zależności od tego, co nastąpiło pierwsze.
  • W przypadku stanu nadzwyczajnego (np. stanu epidemii) obejmującego znaczną część okresu kwalifikacyjnego Dyrektor Konkursu Polskie Nagrody Filmowe Orły może podjąć decyzję o przedłużeniu okresu kwalifikacyjnego.


Aktualna treść Regulaminu Orłów.

© 1998-2022 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych