Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Nowości wydawnicze: prace dyplomowe wielkich

23 stycznia 2020

Nakładem Wydawnictwa PWSFTviT w Łodzi ukazała się książka "Teoria praktyki. Kieślowski, Łoziński, Wiszniewski, Królikiewicz, Żebrowski" zawierająca teoretyczne prace dyplomowe Krzysztofa Kieślowskiego, Marcela Łozińskiego, Wojciecha Wiszniewskiego, Grzegorza Królikiewicza i Edwarda Żebrowskiego oraz komplementarne do nich rozprawy filmoznawców: Mikołaja Jazdona, Piotra Pławuszewskiego, Katarzyny Mąki-Malatyńskiej, Mirosława Przylipiaka i Piotra Zwierzchowskiego.

Kieślowski, Wiszniewski i Łoziński podejmują w swoich pracach zagadnienia związane z kinem dokumentalnym, które już w momencie powstania tych rozpraw stanowiło główny obszar ich zainteresowań twórczych. Prace Królikiewicza i Żebrowskiego dotyczą filmu fabularnego – kreowania czasoprzestrzeni oraz konstrukcji postaci filmowej.

"Teoria praktyki..." nawiązuje metodologicznie do badań wybitnego socjologa Pierre'a Bourdieu. Rozprawy zawarte w książce pokazują, że ich autorów żywo interesowała nie tylko realizacja własnych projektów, ale również teoria i historia filmu. Ich lektura pozwala prześledzić nieustanną wędrówkę myśli i inspiracji pomiędzy teorią a praktyką twórczą.

"Teoria praktyki..." wpisuje się również w nurt badań nad "nową historią kina". Ich celem jest odnajdowanie i opracowywanie źródłowych tekstów kultury, które umożliwiają rewizję dziejów kina i znaczenia poszczególnych dzieł w kanonie utrwalonym przez historycznofilmową narrację dominującą. Materiał badawczy został wydobyty z archiwum i poddany gruntownej redakcji. Przypisy objaśniające, o które uzupełniono dysertacje, pozwalają odnieść uwagi w nich zawarte do aktualnego stanu badań oraz przybliżyć czytelnikom pierwotne konteksty rozważań. Zadanie historyków filmu polegało także na zbadaniu zastosowania praktycznego koncepcji wyłożonych w pracach, ich trwałości oraz konsekwencji ich używania przez twórców.

Książka została opracowana w dwóch językach: polskim i angielskim.


"Teoria praktyki..." jest do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictwa.

© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl