filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Warszawa, Międzynarodowy Przegląd Etiud Filmowych Studentów Szkół Artystycznych

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. KINO 1 artykuł z roku 2006