filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Sumik Roman

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1946-1973) 363 artykuły z lat 1960-1972
  2. FILM (1973 - ) 157 artykułów z lat 1973-1990
  3. KINO 1 artykuł z roku 1994
  4. MAGAZYN FILMOWY 4 artykuły z roku 1971