filmpolski.pl: Film w prasie polskiej

Karbowiak Małgorzata

Lista źródeł

Artykuły ze wszystkich źródeł

  1. FILM (1973 - ) 43 artykuły z lat 1978-1988
  2. GŁOS PORANNY 3 artykuły z lat 1990-1993
  3. GŁOS ROBOTNICZY 5 artykułów z lat 1984-1985
  4. PRZEGLĄD TYGODNIOWY 1 artykuł z roku 1991
  5. WPROST 1 artykuł z roku 1994