Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Mateusz Irisik

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Efekty synchroniczne
  schowaj

 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2018
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Irysik)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie)
 • 2017
  Film animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2017
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2016 - 2017
  Serial animowany
  Efekty synchroniczne (odcinki: 14-)
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Irysik)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (także montaż)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Montaż dialogów, Postsynchrony, Premiks
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film animowany
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk (II ekipa)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie), Efekty synchroniczne (montaż)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2011
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (współpraca)
 • 2011
  Film animowany
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Orosik)
 • 2011
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne (w napisach nazwisko: Irysik)
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2010
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne
 • 2010
  Serial fabularny
  Efekty synchroniczne
 • Dźwięk
  schowaj

 • 2017
  Serial dokumentalny
  Dźwięk (odcinki: 1-7)
 • 2017
  Serial fabularny
  Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Dźwięk
 • 2015 - 2016
  Serial fabularny
  Dźwięk (odcinki: 15-16, 20)
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów), Dźwięk
 • 2015
  Film dokumentalny
  Dźwięk
 • 2013
  Serial fabularny
  Dźwięk
  odcinki:
  WIELBICIELKA Z WARSZAWY (79)
 • 2012
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2011
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • 2009
  Etiuda szkolna
  Dźwięk
 • Mikrofoniarz
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Mikrofoniarz
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Mikrofoniarz
 • 2009
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Mikrofoniarz
 • Dźwięk (II ekipa)
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Dźwięk (II ekipa)
 • 2012
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk (II ekipa)
 • Realizacja dźwięku
  schowaj

 • 2017
  Serial dokumentalny
  Realizacja dźwięku
 • Dźwięk na planie
  schowaj

 • 2016
  Etiuda szkolna
  Dźwięk na planie
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2014 - 2018
  Serial fabularny
  Dźwięk na planie (odcinki: 149-159)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie
 • 2013
  Film dokumentalny
  Efekty synchroniczne, Dźwięk na planie
 • 2013
  Film dokumentalny
  Dźwięk na planie
 • 2007
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku, Dźwięk na planie
 • Efekty dźwiękowe
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Dźwięk
 • 2016
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów), Dźwięk
 • 2015
  Film animowany
  Efekty dźwiękowe
 • 2013
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Dźwięk
 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów), Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Montaż dialogów, Postsynchrony, Premiks
 • Montaż dialogów
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Efekty dźwiękowe (montaż), Efekty synchroniczne, Zgranie dźwięku, Montaż dialogów, Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Montaż dialogów, Postsynchrony, Premiks
 • Udźwiękowienie
  schowaj

 • 2016
  Serial animowany
  Udźwiękowienie (odcinki: "Najlepiej być sobą")
 • Współpraca dźwiękowa
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Współpraca dźwiękowa
 • 2011 - 2013
  Serial fabularny
  Współpraca dźwiękowa (odcinki: 1-13)
 • 2010
  Etiuda szkolna
  Współpraca dźwiękowa
 • Postsynchrony
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Efekty dźwiękowe (montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Postsynchrony (dialogów i gwarów), Dźwięk
 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Montaż dialogów, Postsynchrony, Premiks
 • 2013
  Etiuda szkolna
  Korekta barwna, Postsynchrony
 • Premiks
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Efekty synchroniczne (nagranie i montaż), Zgranie dźwięku (współpraca), Montaż dialogów, Postsynchrony, Premiks
 • Korekta barwna
  schowaj

 • 2013
  Etiuda szkolna
  Korekta barwna, Postsynchrony
 • Postprodukcja dźwięku
  schowaj

 • 2011
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja dźwięku
 • Operator dźwięku II
  schowaj

 • 2008 - 2013
  Serial fabularny
  Operator dźwięku II (odcinki: 40-)
 • Mastering dźwięku
  schowaj

 • 2008
  Film dokumentalny
  Mastering dźwięku
 • Opracowanie dźwięku
  schowaj

 • 2007
  Etiuda szkolna
  Opracowanie dźwięku, Dźwięk na planie

Nagrody indywidualne
schowaj

Inne nagrody dla ważniejszych filmów
pokaż

2018.03.16 04:12:30
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.plAnna Gostkowska