Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Zofia Syroka

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent wykonawczy)
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (koordynacja)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2017
  Film animowany
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (cyfrowa; asystent postprodukcji), Obsada aktorska (głos w tle)
 • 2016
  Film fabularny
  Napisy (rozstawienie), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (producent wykonawczy)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent producenta)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Napisy (rozstawienie napisów), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent produkcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Napisy (rozstawianie napisów), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu (asystent producenta)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent produkcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014 - 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynacja; odcinki: 7-12)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji; DI Factory)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent)
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (koordynator postprodukcji)
  odcinki:
  SERIA 3
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent koordynatora postprodukcji)
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (asystent producenta wykonawczego; DI Factory)
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate
 • 2015
  Film fabularny
  Digital Intermediate (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate (asystent postprodukcji)
 • Obsługa montażu
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Obsługa montażu (asystent)
 • Postprodukcja cyfrowa
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja cyfrowa (koordynacja)
 • Napisy
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Napisy (rozstawienie), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2016
  Film fabularny
  Napisy (opracowanie napisów angielskich)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Napisy (rozstawienie napisów), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2015
  Film fabularny
  Napisy (rozstawianie napisów), Postprodukcja obrazu (asystent postprodukcji)
 • 2014
  Film fabularny
  Napisy (angielskie)
 • Koordynacja postprodukcyjna
  schowaj

 • 2016
  Serial fabularny
  Koordynacja postprodukcyjna
 • Obsada aktorska (głos w tle)
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (cyfrowa; asystent postprodukcji), Obsada aktorska (głos w tle)
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP (rozsztawianie napisów)
 • Obsługa planu
  schowaj

 • 2013
  Film fabularny
  Obsługa planu (cyfrowa)
2018.01.19 00:26:09
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
e-teatr.plAnna GostkowskaInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych