Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

DI Factory

DI Factory

Dane kontaktowe:
DI Factory Sp. Z o. o. Sp.K
ul.Dominikańska 9 bud. 3
02-738 Warszawa
(wjazd od ul. Niedźwiedzia)
e- mail: info@di-factory.com
tel. + 48 887 807 800
tel. 22 460 07 60

Filmografia
chronologicznie ↓  ↑  | wg rodzajów | wg funkcji | zwiń

  Postprodukcja obrazu
  schowaj

 • 2018
  Film w produkcji
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film w produkcji
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film animowany
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu (cyfrowa)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (obsługa planu zdjęciowego), Obsługa planu
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu (oraz Digital Intermediate)
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (efekty specjalne), Digital Intermediate
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014 - 2017
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu (odcinki: 7-12)
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (i Digital Intermediate)
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2014
  Film dokumentalny - fabularyzowany
  Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film dokumentalny
  Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Serial fabularny
  Postprodukcja obrazu
  odcinki:
  SERIA 3
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny
  Digital Intermediate, Postprodukcja obrazu
 • 2013
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu
 • Koprodukcja
  schowaj

 • 2018
  Film w produkcji
  Koprodukcja
 • 2017
  Film w produkcji
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2017
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2016
  Film dokumentalny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Koprodukcja, Postprodukcja obrazu
 • Skanowanie
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Skanowanie (negatywu )
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Skanowanie
 • Digital Intermediate
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Digital Intermediate
 • 2017
  Etiuda szkolna
  Digital Intermediate, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film dokumentalny
  Digital Intermediate, Postprodukcja obrazu
 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP, Digital Intermediate, Digital Intermediate
 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP, Digital Intermediate, Digital Intermediate
 • 2015
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (efekty specjalne), Digital Intermediate
 • 2014
  Film fabularny
  Digital Intermediate
 • 2013
  Film fabularny
  Digital Intermediate, Postprodukcja obrazu
 • Korekta barwna
  schowaj

 • 2017
  Film dokumentalny
  Korekta barwna
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Korekta barwna
 • 2014
  Film fabularny - krótkometrażowy
  Korekta barwna
 • 2012 - 2014
  Serial fabularny
  Korekta barwna (odcinki: 53-)
 • Obsługa planu
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Obsługa planu (pliki cyfrowe), Obsługa montażu (Polska)
 • 2016
  Film fabularny
  Postprodukcja obrazu (obsługa planu zdjęciowego), Obsługa planu
 • Obsługa montażu
  schowaj

 • 2017
  Film fabularny
  Obsługa planu (pliki cyfrowe), Obsługa montażu (Polska)
 • Postprodukcja cyfrowa
  schowaj

 • 2017
  Etiuda szkolna
  Postprodukcja cyfrowa
 • Transfer
  schowaj

 • 2016
  Etiuda szkolna
  Transfer
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Transfer
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Transfer
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Transfer
 • 2016
  Etiuda szkolna
  Transfer
 • Mastering DCP
  schowaj

 • 2016
  Film dokumentalny
  Mastering DCP
 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP, Digital Intermediate, Digital Intermediate
 • 2015
  Film fabularny
  Mastering DCP (polski)
 • Rekonstrukcja obrazu
  schowaj

 • 2016
  Film fabularny
  Rekonstrukcja obrazu
  odcinki:
  REKONSTRUKCJA CYFROWA
 • Zgranie dźwięku
  schowaj

 • 2015
  Etiuda szkolna
  Zgranie dźwięku
 • Obsługa plikowa
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Obsługa plikowa (na planie)
 • Napisy
  schowaj

 • 2014
  Film fabularny
  Napisy (angielskie)
 • Studio montażu
  schowaj

 • 2014 - 2015
  Serial fabularny
  Studio montażu (AVID)
 • Czołówka
  schowaj

 • 2009 - 2017
  Serial fabularny
  Czołówka (odcinki: 14-)
2018.01.20 04:40:15
© 1998-2017 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi. Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman