Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

IN THE NAME OF THEIR MOTHERS. THE STORY OF IRENA SENDLER

  • Tytuł polski: W IMIĘ ICH MATEK. HISTORIA IRENY SENDLEROWEJ
  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska, USA
  • Rok produkcji:
    2010
  • Barwny, 58 min

Przez pięć lat podczas drugiej wojny światowej grupa młodych Polek ratowała żydowskie dzieci, wyprowadzając je z warszawskiego getta. Kierowała nimi Irena Sendler, która w chwili wybuchu wojny miała 29 lat. Narażając się na śmiertelne niebezpieczeństwo, ona i jej współpracowniczki nie tylko przerzucały dzieci na aryjską stronę, ale "załatwiały" im fałszywe dokumenty i znajdowały bezpieczne schronienie. Dzięki ich niezwykłej odwadze uratowanych zostało 2.500 dzieci. Irena Sendler zmarła w 2008 roku w wieku 98 lat. Reżyserka zdołała zapisać jeszcze na taśmie filmowej jej wspomnienia. W filmie wypowiadają się dwie współpracowniczki Ireny Sendler, a także kilkoro z ocalonych przez nie z zagłady. Po wojnie, zamiast nagrody za męstwo, reżim komunistyczny skazał bohaterskie kobiety na milczenie. Przed wojną Warszawa była ważnym ośrodkiem żydowskiej oświaty, handlu i kultury. Spośród 3 milionów żyjących w Polsce Żydów, prawie 400 tysięcy mieszkało w Warszawie, stanowiąc jedną trzecią populacji miasta. Zapędzeni przez Niemców do getta, zostali skazani na najstraszliwsi los, na zagładę. Pod presją międzynarodowych organizacji charytatywnych Niemcy zgodzili się otworzyć w Warszawie Miejski Wydział Opieki Społecznej. Zarządzali nim Niemcy, ale pracownikami byli Polacy, wśród nich Irena Sendler. Wszyscy Polacy, którzy pomagali Żydom, narażali się na śmiertelne niebezpieczeństwo. W październiku 1941 roku hitlerowcy wydali rozporządzenie nakazujące karać śmiercią każdego, kto udzielił Żydowi najdrobniejszej choćby pomocy. Mimo to kobiety nie zaprzestały swojej działalności, współpracując z żydowskimi organizacjami, które koordynowały pomoc socjalną w getcie. W lipcu 1942 w getcie zostało wydane nowe rozporządzenie, zgodnie z którym każdego dnia 5 tysięcy Żydów miało się zgłaszać na opuszczoną bocznicę kolejową, zwaną Umshlagplatz. Mówiono im, że będą przesiedlani na Wschód. Do Warszawy zaczęły docierać wiadomości o prawdziwym losie ludzi wywożonych z Umshlagplatzu. 5 sierpnia wydano rozkaz o spędzeniu na plac wszystkich dzieci. Irena Sendler i jej współpracowniczki zorganizowały zakonspirowaną operację przemycenia tak wielu dzieci, jak tylko będzie to możliwe. W szmuglowaniu dzieci z getta pomagali tramwajarze. Niemowlaki zawijano w szmaty i podawano im środki nasenne. Starsze dzieci wyprowadzano przez budynki graniczące z gettem, korzystano także z przejść kanałami ściekowymi. Dzieci znajdowały schronienie w prywatnych mieszkaniach i w klasztorach, gdzie przygotowywano je do życia poza murami getta. W 1965 roku Instytut Yad Veshem w Jerozolimie nadał Irenie Sendler tytuł Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Tytuł ten otrzymało ponad 6 tysięcy Polaków. Wśród nich dwie współpracowniczki Ireny Sendler: Jadwiga Piotrowska i Magda Grodzka - Gużkowska z domu Rusinek. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:19:21
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Muzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof WellmanKrzysztof Wiktor