Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

KRAJ LAT DZIECINNYCH...

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2005
  • Barwny, 30 min

Podróż śladami jednego z największych poetów polskiego romantyzmu. Próba ukazania niezwykłej atmosfery i magii miejsc z rodzinnych stron Adama Mickiewicza: Zaosia, Nowogródka, Tuchanowicz, jeziora Świteź. Umiłowane pejzaże, łąki, leśne bezdroża stały się inspiracją dla pisarza. Ich niezapomniany urok przypominają najpiękniejsze Mickiewiczowskie strofy. Autorzy dokumentu odwiedzają z kamerą nowogródzkie strony, skąd pochodził Adam Mickiewicz, i gdzie pamięć o naszym narodowym wieszczu przetrwała do dziś. Urodził się w wigilię Bożego Narodzenia 1798 r. w Zaosiu, w folwarku należącym do jego stryjecznego dziada - Bazylego Mickiewicza. Był synem nowogródzkiego adwokata, Mikołaja Mickiewicza i Barbary z Majewskich. Od najmłodszych lat poznawał miejscowe podania o tajemniczych zjawach z okolicznych lasów, jezior, słuchał pieśni ludowych, zachwycał się krajobrazami i pejzażami rodzinnych stron. Ziemia nowogródzka, jej na wpół legendarne dzieje, piękno przyrody i obyczaje stały się motywem przewodnim Mickiewiczowskiej poezji. Utwory narodowego wieszcza wyniosły nowogródzkie strony do godności symbolu utraconej ojczyzny, którą Mickiewicz kochał ponad wszystko. Będąc na emigracji, tęsknił za krajem swego dzieciństwa. Niemal wszystkie utwory przepojone są uczuciem samotności na obczyźnie, ogromną tęsknotą za Litwą, której surowy pejzaż z oddalenia wydawał się piękniejszy od największych wspaniałości. W filmie znalazły się fragmenty utworów Adama Mickiewicza: "Pan Tadeusz", "Dziady", "Grażyna", "Tukaj", "Świtezianka", "Powrót taty", "Do M...", wykorzystano również fotografie ze zbiorów prywatnych, materiały archiwalne TVP oraz z Muzeum Adama Mickiewicza i Muzeum Historyczno-Krajoznawczego w Nowogródku, a także Muzeum Adama Mickiewicza w Zaosiu. Występujący przed kamerą stasi mieszkańcy wsi Zaosie i okolic Nowogródka a także młodzież szkolna mówią o wielkim poecie z głębokim szacunkiem, cytują Mickiewiczowskie strofy, z ogromnym pietyzmem odnoszą się do starych wydań utworów Mickiewicza. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 04:04:03
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Krzysztof WellmanKrzysztof WiktorGlinka Agencye-teatr.pl