Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

ZWYCZAJNA ŚWIĘTOŚĆ

  • Film dokumentalny
  • Produkcja:
    Polska
  • Rok produkcji:
    2003
  • Barwny, 24 min

Film przedstawia sylwetkę i działalność matki Urszuli Ledóchowskiej, założycielki zgromadzenia Serca Jezusa Konającego oraz kontynuację jej dzieła we współczesnym świecie. Julia Ledóchowska, późniejsza siostra Urszula, urodziła się w 1865 roku w miejscowości Loosdorf koło Wiednia, dokąd wyemigrował ze względów politycznych jej ojciec. Miała szczęśliwe i beztroskie dzieciństwo. Z wyniesionym z domu kapitałem wzajemnej miłości, dobroci i radości weszła w dorosłe życie. W wieku 21 lat wstąpiła do klasztoru sióstr urszulanek w Krakowie. Po złożeniu ślubów w 1889 roku podjęła pracę nauczycielki w szkole, wykładała przedmioty matematyczno-przyrodnicze, języki obce, historię sztuki i literatury po francusku oraz udzielała lekcji malarstwa i sama dużo malowała. W 1907 roku wyjechała do Petersburga i objęła internat dla dziewcząt w polskiej parafii. Otworzyła gimnazjum i nowicjat, prowadziła pracę ekumeniczną wśród okolicznych fińskich luteranów. Jej działalność nie podoba się władzom carskim i w 1914 roku została wydalona z Rosji. Wyjechała do Sztokholmu, gdzie wkrótce zorganizowała szkołę języków obcych dla skandynawskich dziewcząt, a w Danii - dom dla sierot polskich robotników sezonowych. Aktywnie pracowała na rzecz nieistniejącej na mapach ojczyzny, m.in. wygłaszała dziesiątki odczytów w Szwecji, Danii, Norwegii. W 1918 roku po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wróciła do kraju. Dwa lata póżniej dostała pozwolenie Stolicy Apostolskiej na prowadzenie zgromadzenia Serca Jezusa Konającego, zwanego też urszulankami szarymi. W tym samym roku jej współsiostry opuściły Danię i z polskimi sierotami osiadły w Pniewach pod Poznaniem. Stopniowo w całym kraju powstawały nowe placówki szarourszulańskie, głównie domy dziecka, przedszkola, szkoły, internaty, jadłodajnie. W chwili śmierci Urszuli Ledóchowskiej w 1939 roku istniało już prawie 40 wspólnot zgromadzenia, również we Włoszech i Francji. W 1983 roku, podczas uroczystej mszy w Poznaniu, papież Jan Paweł II beatyfikował matkę Urszulę. 18 maja tego roku Ojciec Święty dokona jej kanonizacji. [TVP]

Ekipa
pełna | skrócona | schowaj

2017.02.11 03:40:15
© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman