Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Zgłoś film na Przegląd Filmów Integracyjnych

6 marca 2019

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ogłaszają start III edycji Przeglądu Filmów Integracyjnych.
Filmy promujące ideę integracji osób niepełnosprawnych można zgłaszać do Konkursu do dnia 11 marca 2019 roku.
Przegląd organizowany jest w ramach konferencji pt.: „Innowacje w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych”, która odbędzie się w Poznaniu 28 marca 2019 roku.
Celem przeglądu jest docenienie twórców filmów reklamowych promujących idee integracji osób niepełnosprawnych.
Temat przeglądu brzmi „Aktywizacja osób niepełnosprawnych”.
Przegląd adresowany jest do szerokiego kręgu twórców i producentów filmów reklamowych promujących w Polsce idee integracji osób niepełnosprawnych. Film może być dziełem indywidualnym, produkcją zrealizowaną przez agencję filmową, reklamową lub przez grupę reżyserską.

Prace zaakceptowane do przeglądu powinny charakteryzować się następującymi cechami:

  • promować idee integracji osób niepełnosprawnych;
  • być dziełem nie dłuższym nić 2 minuty;
  • dzieło powinno być zapisane w jednym z klasycznych formatów filmowych (avi, mov, wmv, mp4, mpeg4);
  • dzieło może zostać wykonane w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym oraz technice (np. animacji).

W ramach przeglądu najlepsze filmy przeglądu otrzymają jedno z dwóch wyróżnień:

  • nagrodę Jury dla filmu amatorskiego, przyznaną na podstawie decyzji jurorów przeglądu;
  • nagrodę Jury dla filmu profesjonalnego, przyznaną na podstawie decyzji jurorów przeglądu.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w przeglądzie proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej i przesłanie wraz z dziełem nagranym na nośniku pendrive na adres współorganizatora: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Oddział Wielkopolski, ul. Lindego 6, 60-573 Poznań lub dostarczenie drogą elektroniczną skanu zgłoszenia oraz linku umożliwiającego pobranie filmu, na adres: konferencje.poznan@pfron.org.pl

Informacje i dokumenty nt. Konkursu można znaleźć TU.

© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Piotr LitwicMuzeum KinematografiiMakuFly Marcin MakowskiKrzysztof Wellman