Wyszukiwaniex

Proszę wpisać poszukiwane słowo lub jego fragment.

Opcja fragment pozwala wyszukać każde wystąpienie poszukiwanego wyrażenia.

Opcja początek pozwala wyszukać wszystkie tytuły i nazwiska rozpoczynające się od wyszukiwanego wyrażenia.

Opcja dokładnie wyszukuje tylko te filmy i osoby, których tytuły, imiona i/lub nazwiska są takie same jak wyszukiwane wyrażenie.

WAŻNE! Proszę pamiętać, że każda osoba wpisana jest do bazy w formie „nazwisko, imię”. Wyszukując osoby w opcji początek należy wpisać jej nazwisko lub jego początkowy fragment, w opcji dokładnie należy wpisać np. Kowalski, Jan (nie Jan Kowalski). W tej opcji wpisanie przecinka i spacji JEST KONIECZNE.

Szukaj w bazie

Archiwum Andrzeja Wajdy udostępnione w Internecie

18 grudnia 2018

Z inicjatywy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie uruchomiono stronę www.wajdaarchiwum.pl, na której udostępniono wybrane materiały ze spuścizny archiwalnej Andrzeja Wajdy. Baza obiektów obejmuje ponad 4000 skanów przybliżających warsztat pracy reżysera zarówno na planie filmowym jak i w teatrze. Zdigitalizowane materiały podzielono na sześć kategorii. Pierwsza - Notatki i szkice robocze - to luźne zapiski i rysunki dotyczące pracy artystycznej nad wybranymi projektami. Zeszyty robocze i Szkicowniki to we fragmentach udostępnione zwarte notatki odnośnie m.in. takich dzieł filmowych i teatralnych jak "Popiół i diament", "Biesy", "Antygona", "Kronika wypadków miłosnych", "Miłość w Niemczech", "Hamlet IV" czy "Katyń" ale także te dotyczące niezrealizowanych projektów jak "Dziady" i "Zarządca Sansh". Część szkicowników jest poświęcona podróżom odbywanym przez Andrzeja Wajdę m.in. do Francji i Ziemi Świętej. Pozwala to uzmysłowić odbiorcom, iż przez Wajdę - reżysera przemawiał zawsze Wajda - malarz, student krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kolejną kategorią są Materiały scenariuszowe autorstwa reżysera m.in. scenariusz do niezrealizowanego "Przedwiośnia" z 1966 roku, a także uzupełniony wieloma odręcznymi szkicami i komentarzami scenopis do "Piłata i innych", opatrzony jeszcze wówczas tytułem "Jesus-komm!". Na stronie umieszczono również fragmenty wybranych dzienników Wajdy, w których twórca zapisywał nie tylko własne przemyślenia na tematy artystyczne, ale także refleksje odnośnie otaczającej go rzeczywistości. Bazę obiektów uzupełniają Pamiątki rodzinne - niewielki wybór pamiątek po rodzicach i z czasów szkolnych, które Wajda przechowywał przez całe życie.

Strona zawiera również dziesięć ścieżek tematycznych, które przedstawiają Andrzeja Wajdę nie tylko jako reżysera filmowego i teatralnego, ale także społecznika i artystę zafascynowanego sztuką Japonii.

Pomysłodawcą archiwum był sam Andrzej Wajda, który na przestrzeni lat skrupulatnie gromadził i porządkował zgromadzone materiały, tworząc jego własną, autorską wizję. Zgodnie z wolą artysty od 2011 roku jest ono własnością Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, które sprawuje opiekę nad spuścizną reżysera. Archiwum udostępnia swoje zbiory m.in. naukowcom, studentom i muzealnikom. Archiwalia były wielokrotnie wykorzystywane na wystawach poświęconych twórczości artysty, publikacjach naukowych, a także w filmach dokumentalnych.

© 1998-2019 Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl jest bazą danych chronioną przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. 2001 nr 128 poz. 1402). Kopiowanie treści zawartych w serwisie bez zgody redakcji zabronione. Kopiowanie i wykorzystywanie fotosów oraz materiałów audiowizualnych zamieszczonych w serwisie bezwzględnie zabronione, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przez prawo. Cytowanie fragmentów treści zawartych w serwisie wymaga zgody redakcji. W każdym przypadku konieczne jest podanie źródła w podpisie pod cytowanym fragmentem. W przypadku portali internetowych żródło musi być linkiem do serwisu filmpolski.pl.
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl działa na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
Internetowa Baza Filmu Polskiego filmpolski.pl współpracuje z TVN w zakresie publikacji promocyjnych materiałów audiowizualnych. Administratorem danych pozyskanych w związku z emisją tych materiałów jest TVN.
Ta strona używa plików cookie. Zapisywanie plików cookies można zablokować, zmieniając ustawienia przeglądarki.
Glinka Agencye-teatr.plInstytut Teatralny im. Zbigniewa RaszewskiegoStowarzyszenie Autorw Zdj Filmowych